djurwebb.se – Ditt djur på webben

Tips för katter, hundar, fåglar, gnagare, reptiler, fiskar, hästar och lantgårdsdjur

Lagen om tillsyn över hundar och katter

By • Aug 18th, 2023 • Category: hund, katt

Så står det i Lagen om tillsyn över hundar och katter

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

21 §   En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

läs mer: Lagen om tillsyn över hundar och katter.

Lagen säger inte att hunden måste vara kopplad, men du måste ha kontroll på hunden som om den hade ett koppel på sig.
I områden där renskötsel bedrivs ska hundar vara kopplade, förutom de hundar som används för att hjälpa till med renarna. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är dock att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område.

 

 

Leave a Reply