djurwebb.se – Ditt djur på webben

Tips för katter, hundar, fåglar, gnagare, reptiler, fiskar, hästar och lantgårdsdjur

Växter som är giftiga för hunden

By • May 2nd, 2020 • Category: hund

Björnloka/jätteloka/jättebjörnloka

Björnloka och jätteloka är både giftigt och farligt för hund såväl som människa. Växten kan ge otäcka och smärtsamma brännskadeliknande utslag. Växterna kallas även ibland för jättebjörnloka och växer vilt i naturen.

Blågröna alger

Blågröna alger är giftigt för hundar, hundar kan bli förgiftade både av att dricka av vattnet eller bada i det under algblomning.
Blågröna alger innehåller algtoxiner (cyanobakterier) som är giftiga för din hund. Om din hund blir förgiftad eller inte beror på halterna av algtoxiner i vattnet, hur länge din hund badar och om hunden druckit av vattnet.

Misstänker du att din hund är förgiftad, skölj och schamponera hunden. Se till att din hund inte slickar sig i pälsen.

Symptom: Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp, förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, lungpåverkan, invärtes blödningar m.m. Kan även leda till dödsfall. Läs mer på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

Ekollon

Ekollon innehåller tannin som hundar är känsliga för då det är frätande. Får hunden i sig en hög dos kan det vara dödligt. En hund på ca 10 kilo kan t.ex. bli förgiftad av att äta fem till tio ekollon.

Symtom: Trötthet, minskad/ingen aptit, feber, förstoppning, tjärliknande diarré, njurskada, leverskada med mera. Kan även leda till dödsfall.

Fredskalla

Fredskalla är en populär krukväxt att ha hemma då den blommar året runt. Den kan dock orsaka sveda i mun och svalg samt ge magbesvär om hunden äter på den.

Garderobsblomma

Garderobsblomman är en av våra vanligaste växter, kanske tack vare sin otroliga överlevnadsförmåga. Blommans växtsaft kan orsaka en brännande och obehaglig känsla i munnen.

Gladiolus

Gladiolus hittar vi blommandes i många rabatter från vårkanten fram till hösten. Löken planteras även i krukor och förvaras i mångas hem under de kallare månaderna av året. Enligt Giftinformationscentralen kan den innehålla ämnen som framkallar sveda i både mun och svalg, samt ge besvär med magen.

Gullranka

Gullrankan hör till en av våra mest populära växter i Sverige. En av växtens positiva egenskaper är att den är flerårig. Det negativa med den är att den kan orsaka sveda i mun och svalg och ge magbesvär då den innehåller irriterande ämnen.

Gullregn

Gullregn med sina gula blommor känner många redan till är giftig. Det är framförallt fröna som är giftigast då de innehåller cytisin och kan ge illamående, kräkningar, diarré, slöhet och hjärtklappning.

High Chaparral

Eller Trekantseuforbia som den egentligen heter är en omtyckt växt att ha i hemmet. Dock är dess växtsaft irriterande både utvärtes och invärtes. Symtom kan exempelvis vara blåsor i munnen, svullnad, hudutslag och irritation i ögonen.

Hästkastanj

Hästkastanj är den vanligast förekommande typen av kastanj i Sverige, som även finns som prydnadsväxt. En hund som äter kastanjer kan uppleva magsmärtor, kräkningar och diarré. Många hundar gillar att leka med kastanjer. En del springer runt med dem i munnen medan andra biter sönder eller till och med gillar att äta dem.

Idegran

Idegranen förekommer främst som prydnadsbuskar och som häckar i våra trädgårdar. Busken är både giftig och innehåller en irriterande olja och kan bland annat ge magbesvär hos den som får för sig att tugga på busken.

Kottepalm

Japansk kottepalm, som är dess fullständiga namn, är en palmväxt som många väljer att ha hemma. Alla delar på palmen är dock giftig och har gett allvarliga förgiftningar hos husdjur enligt Giftinformationscentralen. Symtom på förgiftning är bland annat magbesvär och lever- och blodpåverkan.

Kristi törnekrona

Växtens vita växtsaft är starkt irriterande och kan orsaka irritation i mun och svalg som svullnad och blåsor. Även magbesvär kan förekomma och växtsaften kan även ge kraftig irritation i både hud och ögon.

Kroton

Krotonen har med sina vackra blad och fina färger tagit plats i mångas hem. Dess växtsaft har irriterande egenskaper och kan ge sveda i både mun och svalg. Magbesvär är också ett förekommande symtom hos dem som får för sig att smaka på växten.

Liguster

Liguster syns ofta, snyggt beskurna, som häckar eller avskiljare i trädgårdar. Ett smakprov på växten kan dock ge magbesvär och eventuellt andra besvär om hunden tuggar i sig större mängder.

Lyckoklöver

Lyckoklöver odlas i kruka i Sverige, men växer vilt i andra delar av världen. Sitt härliga namn till trots så är växten faktiskt giftig. Lyckoklöver innehåller nämligen en liten mängd oxalater som i värsta fall kan påverka njurarna. Även magbesvär förekommer som symtom.

Monstera

Monstera är en lättskött och iögonfallande växt som är populär hos oss i Sverige. Växten kan enligt Giftinformationscentralen ge sveda i mun och svalg, samt orsaka magproblem.

Murgröna

Murgröna känner de flesta till, det är en otroligt populär klätterväxt som vi hittar både inomhus och utomhus. Växten innehåller irriterande ämnen, framförallt i sina blad och kan ge magbesvär.

Porslinsblomma

Porslinsblommans både vackra och lättskötta egenskaper gör den till en av våra populäraste krukväxter att ha hemma. Porslinsblomman är giftig, inte bara för hundar. Enligt Giftinformationscentralen har fall av förgiftning skett även på burfåglar och chinchillor. Däremot sägs den inte vara giftig för människor tillskillnad från de flesta andra blommor och växter i listan.

Rhododendron

Härligt blomstrande rhododendron är ingen ovanlig syn i våra trädgårdar och parker. Växten kan dock orsaka förgiftning då den innehåller andromedotoxin. Symtom är sveda i mun och svalg, salivutsöndring och kräkningar och diarré.

Spikklubba

Spikklubba är inte jättevanligt i det vilda, men växten anses väldigt giftig, därför har vi med den i vår lista. Växten innehåller atropin, framförallt i frön, blommor och blad. Symtom från spikklubba kan vara allt från muntorrhet till medvetslöshet. Andra symtom är hjärtklappning, oro och kramper.

Skvätt iväg

Skvätt iväg är en vanlig krukväxt som fått sitt namn av att växten förökar sig genom att skvätta iväg frön. Dess växtsaft är dock starkt irriterande och kan ge brännande känsla i mun och svalg. Även blåsor, ökad salivering, svårigheter att svälja och magbesvär är symtom. Kommer hud eller ögon i kontakt med växten kan detta orsaka irritation.

Tuja

Tuja är en vanlig syn i både parker och trädgårdar där den i många fall agerar häck. Tack vare sina snabbväxande och lättskötta egenskaper är den ett populärt val. Hela växten, men framförallt grenspetsarna innehåller irriterande olja som kan orsaka sveda i mun och svalg och orsaka magbesvär.

Änglatrumpet

Änglatrumpet är lika vacker som namnet avslöjar. Dock räknas växten som väldigt giftig då den innehåller atropin. Frön, blad och blommor sägs innehålla högst halter av atropinet. Symtom enligt Giftinformationscentralen är muntorrhet, hjärtklappning, yrsel och oro. Även medvetslöshet och kramper i allvarliga fall.

Generellt är växter som är farliga för människor också farliga för hundar.

Leave a Reply