djurwebb.se – Ditt djur på webben

Tips för katter, hundar, fåglar, gnagare, reptiler, fiskar, hästar och lantgårdsdjur

Löss hos hästar

By • Jul 24th, 2018 • Category: häst

Löss hos hästar
Hästar kan som så många andra djur drabbas av löss. Det finns två huvudtyper av löss som drabbar hästar. Hästar kan både drabbas av pälsätande löss (Bovicola Equi) och blodsugande löss (Haematopinus Asini).
Normalt finns H. Asíni vid manen, runt svansroten, och på pälsen strax ovanför hovarna. B equi hittas vanligen på sidorna av halsen, flankerna, och runt anus.

Symtom
Symptom på att hästen drabbats av löss är klåda och hudirritation. Man kan också se löss på huden och gnetter på pälsens strån. Pälsen blir sträv och kan fläckvis trilla bort. Extrema angrepp av sugande löss kan orsaka blodbrist.

Orsaker
De hästar som är mycket unga, samt äldre djur och de med försämrat allmäntillstånd är mer benägna att drabbas av allvarliga angrepp av löss. Om hästen vistas på platser där många andra hästar vistas så ökar sannolikhet för angrepp även hos friska individer.

Lössens livscykel är kort. Lössens ägg, gnetterna, läggs på hårstrån och kläcks inom tio dagar.
Behandling
Att klippa pälsen regelbundet är bra för att förebygga löss på hästar. Detta beror på att ju längre pälsen är, den mer välkomnande är det för löss att bosätta sig där.
Angrepp av löss kan behandlas med receptfria preprat och ska behandlas varannan vecka eftersom livscykel är så kort.

Leave a Reply